Nawawala:

Kung inyong mahahanap ang babaeng nasa litrato,
inyong ipagbigay alam sa kaniyang mga kamag-anak at kakilala.

Pag-ibig at pagkahumaling sa malalang kaso ng Letolohika.

This blog was taken down on February 22, 2013.